Brannforebyggende

Kontakt

Trygg hjemme

Brannforebyggende avdeling har satt seg som mål å utføre brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot risikogrupper. Trygg hjemme- gruppa jobber målrettet mot såkalte risikogrupper ved hjelp av blant annet undervisning, hjemmebesøk, bekymringsmeldinger og tilsyn.
 
trygghjemmelogo
2 av 3 som omkommer i brann er ekstra utsatt for brann av ulike grunner. Slike grunner kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold og nedsatt bevegelighet. Dette kan både øke sjansen for at brann oppstår, og for at resultatet blir det verst tenkelige: dødsfall som følge av brannen.
 
Rogaland brann og redning IKS ønsker å drive brannforebyggende arbeid rettet mot deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.
 
Dersom du kan tenkes å være ekstra utsatt for brann, eller kjenner deg utrygg på hvordan du kan forebygge brann eller hva du skal gjøre om det begynner å brenne, så kontakt oss gjerne. Vi ønsker å bli invitert på en uformell prat om brannsikkerhet hjemme hos deg. Det kan for eksempel dreie seg om røykvarsler, rømningsvei, slokningsutstyr, hjelpemidler eller lignende. Et slikt hjemmebesøk er gratis og selvsagt helt frivillig. Vi har taushetsplikt.

Les også
NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper

Nyttige lenker
Gode råd om brannvern i hjem og fritidsbolig
Trygge hjem for eldre
 

Spørsmål?

Brannvesenet gir råd og veiledning om brannsikkerhet hos personer som av forskjellige årsaker er ekstra utsatt for brann.

Vi tilbyr gratis hjemmebesøk og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen.

Kontakt oss!
Telefon: 51 50 22 00
Spør etter Fagansvarlig trygg hjemme
Eller send epost

Tilbake
Kurstilbud
Kurs og generell bannvern-opplæring til både private og offentlige bedrifter
Kurstilbud
Les mer
Ofte stilte 
spørsmål
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
Husk å melde fra
til Brannvesenet
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen