Brannstasjoner

13 brannstasjoner og 260 brannmannskaper tar seg av alle oppdragene. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk. Velg din brannstajon i menyen under til venstre
 

Spesialutstyr

Gjennom det felles brannvesenet disponerer vi mye spesialutstyr, for eksempel:
  • hurtiggående brann- og redningsbåt
  • tankbiler
  • redningsbiler
  • stigebiler

Vi har også spesialkompetanse innen blant annet:
  • vanndykking
  • røykdykking
  • kjemikaliedykking

 

13 brannstasjoner og 260 brannmannskap

Vi rykker ut til ca. 5000 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er husbranner, trafikkulykker, drukninger, kjemikalieulykker, oljesøl, heiser som har stoppet og mange flere situasjoner der folk er i nød.

 
Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Les mer
Ofte stilte
spørsmål
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen