Ledig stilling som operatør i vikarpool nødalarmsentralen

Nødalarmsentralen har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykker, katastrofer og akutt forurensing fra 18 kommuner i Rogaland, i tillegg til Sirdal kommune i Vest-Agder. Vårt dekningsområde er det samme som Rogaland politidistrikt. Nødalarmsentralen består av en leder med ordinær arbeidstid, samt 5 vaktledere og 10 operatører i turnus. Nødalarmsentralen har for tiden behov for personell som kan ta vakter ved ferie, sykdom og permisjoner i sentralen.

Dersom du ønsker å bidra til at viktig informasjon i kritiske situasjoner videreformidles raskt og nøyaktig kan du være personen vi søker etter.


Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av

 • Håndtere nødmeldinger over nødnummer 110, varsling og oppfølging av lokale brannvesen.
 • Koordinere og bistå det enkelte brannvesen når de er ute i oppdrag.
 • Håndtere automatiske alarmer fra bedrifter og offentlige objekter.
 • Betjene brannvesenets sentralbord og besvare generelle henvendelser.
 • Delta i opplæring og øvelser for vikarer i vaktsentralen.
 • Delta i avdelingens HMS arbeid.
 • Delta i vedlikehold av sentralen. 


Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig men ikke et krav at vikarer i nødalarmeringssentralen har brannfaglig kompetanse for at de på best mulig måte skal kunne håndtere de situasjonene de vil bli stilt overfor. Kjennskap og erfaring fra beredskapsarbeide, operasjonssentraler og arbeide av koordinerende art vil bli vektlagt.
 


Personlige egenskaper

Viktige egenskaper for å lykkes og trives i arbeidet som operatør ved nødalarmsentralen er at man:
 • er serviceinnstilt
 • formulerer seg nøyaktig, klart og tydelig
 • kan behandle egne mannskaper og kunder effektivt
 • tåler stress og psykiske påkjenninger i hektiske perioder
 • har god IT- og sambands forståelse og interesse
 • kan sette seg inn i og omsette tiltak i beredskapsplaner og annet planverk
 • gode samarbeidsevner
 • behersker norsk og engelsk godt og gjerne flere språk i tillegg 


Lønns og ansettelsesvilkår

 • Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest ved ansettelse.
 

Spørsmål

For nærmere informasjon om stillingen kontakt: Avdelingsleder Øyvind Hansen på telefon 51 50 22 10 eller 901 09 213.
 


Søknadsfrist 22.10.2017

 
Rogaland brann og redning ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gi et bilde av sammensetningen i samfunnet generelt. Vi oppfordrer de som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 
Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider. 

Søknadsfrist 22. oktober 2017

 
Søknadsfrist:
22. oktober 2017
 
Kontakinfo:
Øyvind Hansen
Avdelingsleder

Tlf.: 51 50 22 10/ 901 09 213


 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland Brann & Redning IKS består av disse kommunene: