Ledig stilling som deltidsbrannkonstabel ved Finnøy brannstasjon

For tiden har vi ledige stillinger som brannkonstabel på Finnøy brannstasjon. Dette er en 1,54 % stilling, noe som utgjør 32 arbeidstimer i året. Disse timene skal brukes til opplæring, øvelser og annet forefallende arbeid. Utrykninger i forbindelse med brann og ulykker vil komme i tillegg.
 

BESKRIVELSE AV BEREDSKAPEN PÅ FINNØY

Vaktberedskap er organisert uten fast vaktordning. Den kjennetegnes ved at:
 • Mannskapene er deltidsansatt og har annen hovedarbeidsgiver
 • Mannskapene har ingen fast vaktordning, men hele styrken varsles på samme tid og møter på brann-stasjonen ved branner eller ulykker
 • Det benyttes nødnett for varsling av brann eller ulykker
 • Mannskapene bor og arbeider innenfor en oppmøtetid til brannstasjonen på 4 minutter på dagtid, og 6 minutter om natten
 • Mannskapene skal ha godkjent personlig verneutstyr ved oppmøte på brann-/skadested 


HVA FORVENTER VI AV DEG

 • Være innsatsstyrke i forbindelse med ulykker og branner
 • Pliktmessig bæring av varslingssystem i arbeidstiden og på fritiden
 • Pliktig fremmøte til obligatoriske øvelser. Dette utgjør 20 timer i året
 • Annet forefallende arbeid. Dette utgjør 12 timer i året


HVA KREVER VI AV DEG

 • Du må bo og fortrinnsvis arbeide i nærheten av Finnøy brannstasjon
 • Du bør ha utvidet førerkort C eller være villig til, ved behov, å skaffe deg dette
 • Du må ha god helse og fysikk. Før ansettelse må fysisk test/ tredemølle test bestås
 • Du må ha plettfri vandel. Politiattest må fremlegges ved ansettelse 

Les også
Slik blir du deltidsbrannkonstabel
 


ANSETTELSESVILKÅR

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale, stillingskode 7237, for tiden i hel stilling fra kr. 346 200,- til kr. 410 800,- pr. år på bakgrunn av ansiennitet.
 
Godtgjørelse for bruk av varslingssystemer på fritiden, for tiden kr. 15 000,- samt deltakelse på utrykninger kommer i tillegg til lønn i fast stilling (1,54 %).


Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider. 
 
Søknadsfrist
15. november 2017

Kontaktinfo
Tom Meyer
Seksjonsleder
tlf. 918 61 623

Arbeidssted
Finnøy brannstasjon
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland Brann & Redning IKS består av disse kommunene: