Ledig stilling som feiersvenn, hjelpearbeider og lærling

Er du en person med et aktivt samfunnsengasjement i brannforebyggende arbeid og har et ønske om å bli med på å videreføre feierfagets stolte tradisjoner i et faglig sterkt miljø? Vi er på jakt etter flere nye og lovende feiersvenner, hjelpearbeidere og lærlingekandidater.

Brannforebyggende avdeling har som hovedmål å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås ved å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen oppnår dette med et tverrfaglig arbeid i seksjonene tilsyn, boligtilsyn og feiing og øvelse og opplæring.

 
Feierfaget
I Norden har feierfaget røtter tilbake til 1600-tallet. Siden den gang har faget utviklet seg mye og tilpasset seg tidens krav. Brannforebyggende tiltak, tilsyn og informasjon har i dag en mer sentral rolle enn tidligere, da feiing av skorsteiner var hovedbeskjeftigelsen.
 
De samfunnsmessige konsekvensene av branner er alvorlige med hensyn til både personskader og økonomiske tap. Gjennom informasjon om riktig montering og bruk av fyringsanlegg og andre brannforebyggende tiltak skal feierfaget:
 • Bidra til å forebygge brann og annen skade
 • Medvirke til å sikre store samfunnsverdier
 • Bidra til å redusere utslipp fra fyringsanlegg, og dermed bekjempe luftforurensning og hindre skader på miljøet

Arbeidsoppgaver
 • Feiing av piper og ildsteder i.h.h.t forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
 • Tilsyn med fyringsanlegg i.h.h.t forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
 • Vedlikehold av utstyr
 • Delta i brannforebyggende informasjonsarbeid
 • Andre forefallende gjøremål i feiervesenet
 • Andre oppgaver gitt av leder

Kvalifikasjoner
 • For stilling som feiersvenn, er det et krav om svennebrev i feierfaget, i h.h.t. Forskrift om organisering og dimensjonering av beredskapen § 7.4
 • For stilling som hjelpearbeider/ lærling foreligger ingen formelle krav
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Serviceinnstilling
 • Evnen til å jobbe selvstendig
 • Førerkort klasse B
 • Helsekrav som er forenelig med stillingen

Ansettelsesvilkår 
Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.
 • Stillingskode 7683 feiersvenn, har for tiden årslønn fra kr. 365 200,- til kr. 415 600,- etter ansiennitet
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling
 •  Medlemskap offentlig pensjonskasse
 • Pensjonsalder 65 år
 • Seksjon boligtilsyn og feiing holder til i topp moderne lokaler på Rogaland brann og redning hovedstasjon, og består i dag av 21 ansatte
 

Det kreves med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 18 plettfri vandel og det må fremlegges politiattest.

Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider.
 
Søknadsfrist:
1. oktober 2017
 
Kontakinfo:
Richard Gundersen
Seksjonsleder
Tlf. 51 50 22 60/ 901 44 977

Frode Strøm
Avdelingsleder
Tlf. 51 50 23 49/ 907 38 544
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen