Fyr riktig - unngå brann

Vedfyring er en hyggelig måte å varme opp boligen på, men det krever også at boligeierne tenker sikkerhet.

For å unngå brann er det viktig at skorsteiner og ildsteder er i orden og brukes riktig.
  • Fyr riktig!
  • Ikke fyr for hardt
  • Bruk tørr ved
  • Gi ildstedet nok luft
  • Ikke overfyll ovnen med ved. Ha heller små, hurtige ilegg. På den måten unngår du å overbelaste ovnen, og det blir lettere å regulere varmen
God forbrenning krever mye luft. Fylles ovnen med ved og det samtidig fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd, dannes det beksot i skorsteinen. Denne beksoten kan føre til pipebrann.

Pass på det elektriske anlegget
I kaldt vær brukes mer strøm til oppvarming. Dermed øker også faren for at anlegget overbelastes, noe som kan føre til brann. Det er huseiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for.

Elektrisk oppvarming
Ikke alle har ved - eller gassovn hjemme, da må man ty til alternative, gjerne elektriske løsninger. Her er det flere ting som er viktige å passe på:
  • Pass på at ovnene ikke blir tildekket. Enten det er vedovn eller elektrisk ovn.
  • Har du en flyttbar ovn bør du holde denne under ekstra oppsikt. Dyr og barn kan lett flytte på slike ovner, bevisst eller ubevisst.
  • Slå også av slike ovner om natten
  • Ikke bruk skjøteledning. Elektriske varmeovner skal kobles direkte i kontakten

Gjør det til en vane å ta en liten sjekkrunde før du legger deg om kvelden. Se til at ovner og lys er slått av og ikke tildekket. Pass også på at røykvarslere og slokkeutstyr fungerer. Det er om natten man er mest sårbar for brann.

Les også
Sikkerhverdag.no - Unngå pipebrann
 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland Brann & Redning IKS består av disse kommunene: