NØDSENTRAL BRANN

Kontakt
Nødalarmsentralen har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykke, katastrofer og akutt forurensing, fra 19 kommuner i Rogaland, i tillegg til Sirdal kommune i Vest-Agder. Vårt dekningsområde er det samme som Rogaland politidistrikt.

Om sentralen

brannforebyggende avdeling
Rogaland brann og redning IKS har i dag en felles 110-sentral som dekker 19 kommuner med over 350 000 innbyggere.

Les mer

 

Aktiviteter

brannforebyggende avdeling
Rogaland brann og redning IKS sin nødalarmsentral er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Vi er klare til å hjelpe når det virkelig gjelder, og ikke bare når det brenner.

Les mer
Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Les mer
Ofte stilte
spørsmål
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen