Rogaland brann og redning IKS

shutterstock 89667271

Administrasjon og økonomi

Avdeling for økonomi og merkantil har ansvaret for all regnskapsførsel, lønnsadministrasjon samt arkivering for selskapet. I dette inngår økonomisk kontroll og rapportering. Avdelingen er ansvarlig for postbehandling, kontorinnkjøp og ajourhold av alarmer av alle typer. Avdelingen består også av seksjon for drift og vedlikehold.

Organisering av avdelingen
Avdelingen består av  årsverk; 1 avdelingsleder, 1, seksjonsleder, 1 regnskaps- og lønnsmedarbeider, 2 faktureringsmedarbeidere i to halve stillinger, 1 arkivansvarlig, 1 stasjonsmester, 2 verkstedmedarbeidere samt 2 medarbeidere ved Sivilforsvarslageret.

Seksjon for drift og vedlikehold har ansvar for renhold, vedlikehold og tilsyn med brannvesenets bygninger, det vil si brannstasjoner, feierbad og lager, samt biler, båter, materiell og kommunenes sivilforsvarsutstyr. Seksjon for service er lokalisert til Sandnes og Stavanger brannstasjoner.


 
Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Les mer
Ofte stilte
spørsmål
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen