Rogaland brann og redning IKS

shutterstock 133106726

Personal

Avdeling for personal er en støttefunksjon for alle avdelingene i Rogaland brann og redning IKS. Avdelingen jobber innen personal og overordnede planverk.

Organisering av avdelingen
Avdelingen består av leder og medarbeider plan- og personal.

Avdelingens oppgaver
Avdeling for personal er en støttefunksjon for brannvesenets ledelse. Avdelingen skal være en pådriver og bidragsyter ved rekruttering, målrettet lederutvikling, kompetanseutvikling og personaladministrasjon.

 
Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Les mer
Ofte stilte
spørsmål
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen