Økende skogbrannfare

En lang periode med sol og fint vær har igjen ført til at det er svært tørt. Vær forsiktig med bruk av ild utendørs! Vi minner om det generelle bålforbudet fra 15.april til 15.september. Alle har plikt til å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt!
Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

– Sol, varme og vind slik vi nå har hatt over lang tid, gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder har kommet nedbør, vedvarer faren for brann da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær, sier Frode Strøm, avdelingsleder i brannforebyggende avdeling i Rogaland brann og redning IKS.

Vær aktsom!
Så tørt som det er nå skal det svært lite til for å starte en brann. Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt.

Aktsomhetsplikten innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Bålforbudet
I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Det generelle forbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder. Men husk at aktsomhetsplikten gjelder på disse områdene. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten.

Å gjøre opp ild omfatter bruk av engangsgriller, bål- og peisinnretninger. Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen.

Slik forholdene er nå, er det så tørt at tillatelser til å gjøre opp ild, som å grille og tenne bål, i eller i nærheten skog og annen utmark stort sett ikke vil bli gitt.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann.

– Jeg kan vanskelig se for meg noen områder hvor det nå åpenbart ikke kan føre til brann, sier Frode Strøm. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Grilling
- Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig, sier Frode Strøm. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder et generelt forbud.

Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.


Ved brann eller ulykke ring 110.


Kort oppsummert
Kort oppsummere har vi et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, med unntak av der det åpenbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.

Les mer om brannsikkerhet på www.sikkerhverdag.no.
 
17902872 10158455582710632 1992025647 o

Generelt bålforbud

Når: hvert år fra og med 15. april til og med 15. september
 

DETTE KAN DU IKKE GJØRE

 

 • Grille eller lage bål i nærheten av skog og utmark. Dette gjelder også engangsgriller
 • Grille på tilrettelagte bål- og grillplasser som ligger i nærheten av skog

DETTE KAN DU GJØRE
 • Tenne opp kaffebål og grill der det åpenbart ikke kan medføre brann, f.eks. der det ligger snø på bakken eller der det har regnet i lang tid
 • Tenne opp kaffebål og grille på godkjente og tilrettelagte bål - og grillplasser 
 • Tenne opp kaffebål og grille i egen hage og i sjøkanten i god avstand fra skog og vegetasjon
 • Brenne bråte og tørt hageavfall utenfor tettbebygde strøk
 • Gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark når det er innhentet tillatelse av brannvesenet
 

Totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs 

Når: Brann- og redningssjefen kan ved spesielle værforhold legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I slike tilfeller blir situasjonen vurdert slik at det ikke er trygt å gjøre opp ild utendørs, selv ikke på tilrettelagte og godkjente bål- og grillplasser.

 

Hvis det blir lagt ned totalforbud i sesongen hvor det er generelt forbud, vil totalforbudet gjelde frem til faren vurderes over. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører.

 

DETTE KAN DU IKKE GJØRE

 • Det er ikke lov å gjøre opp ild utendørs i nærheten av skog og mark eller i nærheten av strandsonen
 • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene
 • Det er ikke tillatt å benytte skogsmaskiner som brukes i skog og utmark
 • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

DETTE KAN DU GJØRE

 • Grille i din egen hage med aktsomhet
 • Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager. Dette vil bli formidlet i en pressemelding og via lokale medier

 

* Information in English, Français, Deutsch, Español, Nederlands, Polski, Lietuvos

logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: