Logo-rogbr
Brann 110

Avtalevilkår og priser

Alle brannvesen tilhørende region Sør-Vest skal ha samme avtalevilkår og prisbestemmelser, for alle sine kunder.

Gebyr for tilknytning til Rogaland brann og redning IKS og Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV)

Det fastsettes følgende satser for tilknytning til brannvesenet ekskl. merverdiavgift, med unntak av noen som er inkl. merverdiavgift som er merket. Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt.

priser alarmer oppdatert februar 2023


Gjeldene avtalevilkår finner du her Opptadert februar 2023). 
 
}, []);