Brann 110

Alarmsentral brann Sør-Vest

Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykke, katastrofer og akutt forurensing, fra 26 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Hordaland og en i Vest-Agder fylke.  

Organisering

Alarmsentral brann Sør-vest (ABSV) har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten til 26 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Hordaland og en i Vest-Agder fylke. 
Les mer

Kontakt

Ved behov for akutt assistanse fra brannvesenet ring alltid nødnummer 110. Andre spørsmål, som ikke er akutte, kan du kontakte oss på tlf. 51 50 22 00. 

 
Les mer

Alarmtilkobling

Automatisk tilkobling til Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) sikrer rask utrykning hvis uhellet er ute. En bygning som er tilkoblet ABSV vil varsle brannvesenet automatisk.

 
Les mer
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);