Logo-rogbr
Brann 110

Alarmtilkobling til 110-sentralen

Mange nærings- og offentlige bygg har i dag direktevarsling til 110-sentralen og er da sikret tidlig deteksjon, utrykning og innsats dersom uhellet skulle være ute.

Noen har direktevarsling som vilkår i byggesaken, noen som pålegg og andre for å oppnå rabatt på forsikringspremien. Uansett grunn er dette et tiltak som kan redusere kostnadene, fordi skadene kan bli mindre ved uhell eller en reell hendelse.
 
Noen av forsikringsselskapene har rabattordninger. Dette forholdet må virksomheten selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.
 
Hvis en alarm utløses i en bygning som er tilkoblet Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV), vil alarmsentralen automatisk få varsel. Et automatisk alarmanlegg kan varsle om brann, utløst heisalarm og gasslekkasje. Et brannalarmanlegg med overføring av alarm til 110-sentralen kan for bedrifter hindre et driftsavbrudd ved en hendelse, med de følger dette kan få.
Resultatet er blant annet et sikrere bygg for de som bruker det, og reduserte kostnader ved hendelser.
 

SLIK FÅR DU ALARMTILKOBLING TIL 110-SENTRALEN:

ABSV krever at det opprettes en overvåket alarmoverføring fra AddSecure. En betingelse for tilknytning er at anlegget er tilpasset bruksforhold, gir pålitelig alarm og er i forsvarlig stand.
 
De fleste bedrifter overlater denne jobben til en installatør eller elektriker, som sørger for å innhente de nødvendige opplysningene for å sette i gang prosessen med å få alarm tilkoblet 110-sentralen. Installatøren/elektrikeren kontakter AddSecure som gir 110-sentralen de nødvendige tekniske data for å opprette alarmtilkoblingen.
 
110-sentralen vil kontakte den nye kunden for å få på plass avtale og andre nødvendige opplysninger.
 
KONTAKT:
Ønsker du direktekobling av brannalarm eller mer informasjon om dette, ta kontakt med rådgiver for Alarm & marked på ABSV på telefon 51 50 22 11, eller på e-post: alarm@absv.no.
}, []);