Logo-rogbr
Brann 110

Avtalevilkår og priser

I juni 2019 ble det bestemt at avtalevilkår for alle kunder med automatisk overføring på brann- og heisalarm til brannvesen (ABA) for hele Sør-Vest politidistrikt, skal samordnes. Det betyr at alle brannvesen tilhørende region Sør-Vest skal ha samme avtalevilkår og prisbestemmelser, for alle sine kunder.

Gebyr for tilknytning til Rogaland brann og redning IKS og Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV)

Det fastsettes følgende satser for tilknytning til brannvesenet ekskl. merverdiavgift, med unntak av noen som er inkl. merverdiavgift som er merket. Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt.

prisliste absv alarmoverf%c3%b8ring 2022 ny
Gjeldene avtalevilkår finner du her (oppdatert februar 2022). 
 
}, []);