Logo-rogbr
Brann 110

Unødige alarmer

Unødig eller falsk alarm er alarmer hvor andre faktorer enn brann eller røyk har utløst alarmen.
De vanligste årsakene til unødige brannalarmer er feil detektortype eller feilplassert detektor.


Når norske brann- og redningsvesen årlig rykker ut på et høyt antall unødige alarmer som er utløst av automatiske varslingsanlegg som ikke er til reelle hendelser, blir sikkerheten til våre innbyggere kraftig redusert.
I verste fall kan en unødig utrykning bety at vi kommer for sent til en reell brann, eller andre oppdrag hvor det er fare for liv, helse og materielle skader.
Ved samtidige reelle hendelser kan utrykningspersonell være opptatt med unødige alarmer som forsinker hjelpen til de som virkelig trenger det.
 
Vår erfaring er at brannalarmer alt for ofte utløses unødig i forbindelse med matlaging, dusjing, teknisk feil, samt service- og bygningsarbeid.
 

TILTAK FOR Å UNNGÅ UNØDIGE BRANNALARMER
Kontakt leverandøren/installatøren av brannalarmanlegget for å finne den beste løsningen for ditt bygg.
 • Endre plassering av, eventuelt type detektor og juster detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav)
 • Mulighet for lokal avstillingsenhet i leiligheten (bør vurderes allerede i prosjekteringsfasen)
 • Oppgrader eller skift brannalarmanlegget
 • Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren 
 • Det kan være nødvendig å kombinere flere av disse tiltakene
 

ER DU LEIETAKER ELLER BRUKER AV ET BYGG?

 • Gjør deg kjent med branninstruksen på bygget
 • Ha gode rutiner for bruk og rengjøring av komfyr
 • Start kjøkkenavtrekket før matlaging
 • Rengjør avtrekksfilter jevnlig
 • Ha rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker at unødige brannalarmer utløses (arbeid som medfører støv, damp eller røyk)
 • Finn løsninger for å hindre at manuelle brannmeldere trykkes inn unødig (for eksempel sette på beskyttelsesdeksel
 • Meld fra til huseier om det er feil på brannalarmanlegget
 

ER DU HUSEIER?

 • Skaff deg kunnskap om hvordan brannalarmanlegget fungerer, og utpek en ansvarlig for anlegget
 • Sørg for at brukerne av bygget får kvalifisert opplæring på brannalarmanlegget, og utarbeid en instruks som sikrer at noen på bygget (når personell er tilstede) tar direkte kontakt med 110 ved utløst alarm 
 • Ha rutiner for gjennomføring av egenkontroll av brannalarmanlegget, i samsvar med leverandørens anvisninger eller Norsk Standard
 • Ha rutiner som sikrer årlig kontroll fra kvalifisert firma. Før service, husk å koble ut direkte overføringen til 110-sentralen. Sørg for lokal kontroll og rutine på varsling i service-perioden).
 • Ha rutiner som hindrer at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer (arbeid som medfører støv, damp eller røyk)
 • Ha rutiner for å hindre at arbeid på selve brannalarmanlegget fører til unødig alarm 

 

UHELDIGE RINGVIRKNINGER VED UNØDIGE BRANNALARMER

Unødige brannalarmer kan føre til at brukene av bygninger mister respekten for brannalarmer, og derfor evakuerer tregt eller ikke i det hele tatt.
Vi har sett at personer har havnet i livsfarlige situasjoner på grunn av at brannalarmen ikke tas på alvor.

For bedrifter kan unødige brannalarmer føre til stopp i produksjonen, tapte inntekter og forstyrrelser i arbeidet.

I tillegg kan utrykninger med tunge brannbiler øke risikoen for trafikkulykker.
Ved samtidige reelle hendelser kan utrykningspersonell være opptatt med unødige alarmer, som forsinker hjelpen til de som virkelig trenger det.


 

}, []);