Logo-rogbr
Brann 110

Organisering

Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten til 23 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Vestland og en i Agder fylke.  ABSV er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken. Vi er beredt til å hjelpe når det virkelig gjelder, og ikke bare når det brenner. 
ABSV%20110
ABSV ligger geografisk plassert i Rogaland brann og redning hovedstasjon på Stangeland i Sandnes kommune. Sentralen er til enhver tid bemannet med et vaktlag bestående av to operatører og en vaktleder. I dag har sentralen fem vaktlag, en avdelingsleder og seksjonsleder. I tillegg har ABSV flere rotasjonsstillinger. ABSV er en avdeling i Rogaland brann og redning IKS, men alarmsentralen jobber til enhver tid for samtlige brannvesen og innbyggere som er inn under sentralens dekningsområde. 
 

Våre arbeidsoppgaver

  • Besvare nødsamtaler, alarmer og andre meldinger, og sørge for at brann- og redningsetaten reagerer raskt og korrekt
  • Ha kontakt med og bistå innsatsleder brann og øvrige mannskaper ved oppdrag
  • Varsle kontaktpersoner og ansvarshavende i forbindelse med hendelser
  • Daglig mediekontakt
  • Dekke opp 110-sentralene i Arendal ved bortfall
  • Dokumentere og loggføre hendelser i dekningsområdet 
 

regelverk

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen - mottak av nødmelding


Tilbake

}, []);