Brann 110

Organisering

Alarmsentral brann Sør-vest (ABSV) har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten til 26 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Hordaland og en i Vest-Agder fylke.  ABSV er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken. Vi er beredt til å hjelpe når det virkelig gjelder, og ikke bare når det brenner. 
ABSV ligger geografisk plassert i Rogaland brann og redning hovedstasjon på Stangeland i Sandnes kommune. Sentralen er til enhver tid bemannet med et vaktlag bestående av to operatører og en vaktleder. I dag har sentralen fem vaktlag, en avdelingsleder og seksjonsleder. I tillegg har ABSV flere rotasjonsstillinger. ABSV er en avdeling i Rogaland brann og redning IKS, men alarmsentralen jobber til enhver tid for samtlige brannvesen og innbyggere som er inn under sentralens dekningsområde. 
 

Våre arbeidsoppgaver

  • Besvare nødsamtaler, alarmer og andre meldinger, og sørge for at brann- og redningsetaten reagerer raskt og korrekt
  • Ha kontakt med og bistå innsatsleder brann og øvrige mannskaper ved oppdrag
  • Varsle kontaktpersoner og ansvarshavende i forbindelse med hendelser
  • Daglig mediekontakt
  • Dekke opp 110-sentralene i Bergen og Arendal ved bortfall
  • Dokumentere og loggføre hendelser i dekningsområdet 
 

regelverk

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen - mottak av nødmelding


Tilbake

Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);