Organisering

Alarmsentral brann Sør-vest (ABSV) har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten til 19 kommuner i Rogaland, i tillegg til Sirdal kommune i Vest-Agder. ABSV er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken. Vi er beredt til å hjelpe når det virkelig gjelder, og ikke bare når det brenner. 
absv 110
ABSV ligger geografisk plassert i Rogaland brann og redning hovedstasjon på Stangeland i Sandnes kommune. Sentralen er til enhver tid bemannet med et vaktlag bestående av to operatører og en vaktleder. I dag har sentralen fem vaktlag, en avdelingsleder og seksjonsleder. I tillegg har ABSV flere rotasjonsstillinger. ABSV er en avdeling i Rogaland brann og redning IKS, men alarmsentralen jobber til enhver tid for samtlige brannvesen og innbyggere som er inn under sentralens dekningsområde. 
 

Våre arbeidsoppgaver

 • Besvare nødsamtaler, alarmer og andre meldinger, og sørge for at brann- og redningsetaten reagerer raskt og korrekt
 • Ha kontakt med og bistå innsatsleder brann og øvrige mannskaper ved oppdrag
 • Varsle kontaktpersoner og ansvarshavende i forbindelse med hendelser
 • Daglig mediekontakt
 • Dekke opp 110-sentralene i Haugesund og Arendal ved bortfall
 • Dokumentere og loggføre hendelser i dekningsområdet 
 

Dekningsområde

 • 7.247 km2
 • 362 111 innbyggere
 • 19 kommuner
 • 9 brannvesen
 • 28 brannstasjoner
 

regelverk

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen - mottak av nødmelding


Tilbake

logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: