Logo-rogbr
Brann 110

Twitter

Alarmsentral brann Sør-Vest har en egen konto på twitter. Du finner oss under brukernavnet @110SorVest. Her informerer vi om hendelser som kan ha allmenn interesse for innbyggerne i vårt dekningsområde.
 

Hva betyr det?

Her er en liten oversikt over ord og uttrykk vi jevnlig bruker ved ulike hendelser:
  • ​ABA – Automatisk brannalarm
  • Falsk ABA – Dersom manuell melder på automatisk brannalarmanlegg (ABA) er utløst manuelt
  • Helseoppdrag – Inkluderer alle helseoppdrag utenom rene bære- og løfteoppdrag, selv om det er en ulykke. Helseoppdrag kan være der brannvesenet rykker ut for å redde personer inkludert first responder, hjertestarter, i vente på ambulanse
  • Falsk melding – Uriktige brannalarmer
  • Unødig alarm – Alarm som skyldes feil i utløsning eller teknisk feil
  • PLIVO – Pågående livstruende vold. Situasjon med livstruende vold, inkluderer terror. Skilles fra trusselsituasjoner (bistand politi), fordi vold da ikke har oppstått.
}, []);