Logo-rogbr
Brann 110

Fyrverkeri

Bruk av scenerøyk, fyrverkeri og pyrotekniske effekter i forsamlingslokaler gir en utfordring i forhold til brannsikkerheten.
 
shutterstock_108047636

Fyrverkeri

I de seneste årene har fyrverkeri blitt en stadig mer brukt i forbindelse med bryllup, bursdager og andre festligheter. Sør-Vest politidistrikt og de lokale lensmannskontorene vil nå svare nei på søknader om bruk av fyrverkeri i private sammenhenger.

I henhold til gjeldende politivedtekter er det forbudt å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten tillatelse fra politiet.

Det er kun på nyttårsaften i tidsrommet 18:00 til 02:00 at det ikke er generelt forbud mot oppskyting av fyrverkeri.

Ved større offentlige arrangementer vil det fortsatt være mulig å få tillatelse til å skyte opp raketter. Tillatelse gis da til firmaer som har nødvendige sertifikater for slik oppskyting. Det gis ikke tillatelse til privatpersoner.

Politiet kan gi bøter som straff for ulovlig bruk av fyrverkeri.

Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri må være brannvesenet i hende innen 30. april.

Søknadsskjema

· Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
· Søknad om tillatelse til innførsel og oppbevaring av eksplosive varer

For mer informasjon om bestemmelser og kurs i forbindelse med bruk og salg av fyrverkeri kan du lese mer på Brannvernforeningens hjemmesider.

Scenerøyk

Ved å benytte scenerøyk/scenepyroteknisk på scenen under et arrangement med mange mennesker til stede kan evakueringen bli vanskeligere enn ved normale driftsforhold uten scenerøyk. Dette fordi scenerøyken kan kamuflere brannrøyk, redusere sikt ved evakuering, redusere forståelse av fare ved røykutvikling, forsinke beslutning om å rømme m.m.

Utkobling av brannalarmanlegg i forbindelse med scenerøyk/scenepyroteknisk må være avklart med brannvesenet på forhånd, da en slik utkobling vil være et avvik fra forutsetningene gitt i plan- og bygningsloven.

Dersom eier av bygningen og ansvarlig for virksomheten ikke følger disse forutsetningene er det brannvesenets oppfatning at dette utgjør en fare som etter helse- miljø og sikkerhetslovgivningen krever at sikkerheten må vurderes gjennom en risikoanalyse. Kartlegging av farepotensialet, analysen og valg av tiltak skal dokumenteres. Av hensyn til faren for tap av menneskeliv bør en slik risikoanalyse gjennomføres etter prinsipper i henhold til Norsk standard, og av en profesjonell aktør.

Som utgangspunkt kan ikke organisatoriske tiltak erstatte tekniske tiltak som er prosjektert i byggesak. Sikkerheten bør hovedsakelig bygges inn i varige kvaliteter i bygget. Etableres organisatoriske tiltak til erstatning for tekniske tiltak ved bruk av scenerøyk, har ikke brannvesenet noen hjemmel for godkjenning av dette.

Brannvesenet anser brannalarmanlegget som en forutsetning for bygget, og at slike planlagte utkoblinger er et brudd på denne forutsetningen. For å få en varig kvalitet i bygget bør brannalarmanlegget være tilpasset bruken med scenerøyk.

 

Nyttige linker

}, []);