Logo-rogbr
Brann 110

Informasjon til borettslag og sameier

Rogaland brann og redning IKS inviterer styreledere i borettslag og sameier i våre ni eierkommuner til 2 timer med temaet brannsikkerhet, regelverk og styrets plikter, i tillegg vil det bli en gjennomgang av: 
- branntekniske installasjoner og bygningsdeler
- serviceavtaler og reklamasjoner – branntekniske installasjoner
- risikokartlegging
- oppstillingsplasser for stigebil
- ladestasjoner for el-biler
- lagring av gjenstander i rømningsvei
- søppelhåndtering
- brannøvelser
- bekymringsmeldinger

Det vil ogå bli en liten omvisning på Rogaland brann og redning hovedstasjon. 


Hvor kan jeg melde meg på? 
Du kan delta på informasjonsmøte ved å melde deg på i skjemaet under. 
Informasjonen holdes fysisk på Rogaland brann og redning hovedstasjon i Sandnes. Skriv inn navn og telefonnummer til den som skal delta. 
Navn*
Telefon*
Epost*
Hvor lenge har du vært styreleder?*
 

Påmelding for borettslag og sameier som er bygd før 1997:
Påmelding for borettslag og sameier som er bygd etter 1997:
 

Fyll inn informasjon om borettslaget/sameiet under. 
Navn på sameie/borettslag*
Byggeår*
Antall etasjer*
Antall boenheter*
 
Har du spørsmål om Informasjon til borettslag og sameier, send en epost til may.line.eriksen@rogbr.no  

Brannsikkerhet i borettslag og sameier

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

​Rogaland brann og redning IKS har utarbeidet en sjekkliste med kontrollspørsmål som kan være nyttige når en skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Sjekklisten finner du her:
 Sjekkliste for boligselskap

Ofte stilte spørsmål

Hvor foregår informasjonen?
Svar: Informasjon til borettslag og sameier foregår på Rogaland brann og redning Hovedstasjon,
Brannstasjonsveien 2 i Sandnes. Vi holder til i samme bygg som legevakten. De som skal delta på undervisningen møter opp i god tid ved hovedinngangen til brannstasjonen. 

Hvor parkerer jeg?
Svar: Det er begrenset med parkeringsplasser på stasjonen. Samtidig er det viktig at det er tilgjengelig plasser til dem som skal på legevakten. Vi ber derfor om at dere parkerer på Fredheim Arena. De holder til litt lenger bort
 i Årsvollveien 21

Når møter jeg opp?
Svar
: Vi ønsker at de som skal delta på undervisningen møter opp utenfor stasjonen eller i resepsjonen senest 15 minutter før start. 

Hvordan vet jeg om det er plass den datoen jeg ønsker å melde meg på?
Svar: Dersom det er fullt, vil du få beskjed om dette. 
}, []);