Nyhetsarkiv

Sikkerhet ved store arrangementer
En god opplevelse er en trygg opplevelse. Dette krever grundig og detaljert planlegging, hvor hensynet til sikkerhet må gjennomsyre planleggingsprosessen fra A til Å.
Les mer
Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en god oversikt over regler og bestemmelser i forhold til ulike typer farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods.
Les mer
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: