Byggesak

Bygningsmyndighetene blir bistått i bygge- og plansaker etter behov.
 
shutterstock 109936955
Det blir gitt veiledning i forhold til lovverk knyttet til byggesaker og veiledning i forhold til tilrettelegging for adkomst og innsats ved brann i byggverk. Dette innebærer at det blir foretatt befaringer av bygninger og at det gis uttalelser.

Tilbake
 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: