Utestedskontroll

Det blir gjennomført kontroller av utesteder i hele regionen. Kontrollene er uanmeldte og blir utført på kveld- og nattestid i åpningstidene.
 
shutterstock 124717777
Kontroll av utesteder startet i 1995 i Stavanger kommune, og har blitt videreført til Rogaland brann og redning IKS.

Kontrollene på mindre og middelstore utesteder tilsvarer branntilsyn på dagtid. Større utesteder blir i tillegg kontrollert på dagtid. Det blir utført ca. 20-25 kontroller pr. år.
Kontrollene blir delvis finansiert av brannvesenet og rådmannen i Stavanger kommune.

Positiv effekt
I 2001 kalte vi inn 70 eiere/innehavere av utesteder i Stavanger sentrum til møte vedrørende nyetablert egenkontrollordning. Egenkontrollordningen ble meget godt mottatt og har gitt en meget positiv effekt.

Det er totalt ca. 105 utesteder som er registrert i ordningen. Mange utesteder er frivillig med i ordningen. Dette innebærer at utestedene kontrollerer seg selv etter utarbeidet kontrolliste som fokuserer på brann- og personsikkerheten, b��de brannteknisk og organisatorisk.

Under utekontrollene blir dokumentasjonen av egenkontrollene verifisert/kontrollert. Til dags dato har vi ikke hatt personskade eller omkomne i branntilfeller på gjeldene utesteder.

Det har forekommet noen få branntilløp som er blitt avverget grunnet gode organisatoriske og branntekniske forhold.

Tilbake
 


     
  •  
  •  
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: