Logo-rogbr
Brann 110

Schancheholen

Schancheholen brannstasjon
Vi flyttet inn i den helt nye Schancheholen brannstasjon den 8. desember 2021.
Første etasje består av vognhallen, som har 10 utrykningsporter, vaskehall, verksted, røykdykkerverksted og utrykningsgarderobe.
Andre etasje består av treningsrom, gymsal, samt parolerom og kontorer.
Tredje etasje består av mannskapsavdeling med kjøkken, stue og soverom.
 
8 ansatte på hver brigade får sin faste base på Schancheholen brannstasjon.
Vognhallens plassering, med effektiv og kort avstand til motorveien og Ryfast-tunellene, har hatt mye å si for utformingen av stasjonen.
Etter hvert vil stasjonen ha spesialutstyr for brann i tunneler.
 
}, []);