Logo-rogbr
Brann 110
- Svevende bål
Interessen for kjøp og bruk av svevende lykter eller såkalte kinesiske lanterner ser ut til å bre om seg her i landet. Rogaland brann og redning IKS advarer mot bruken av disse lyktene.
I Oslo er det innført forbud mot å sende opp slike lykter. Så langt er det ikke innført noe slikt forbud her hos oss.
 
‐ Selv om vi ikke har innført noe forbud, er det likevel viktig at en er forsiktig dersom en velger å sende opp slike lykter. Vi bor i en del av landet hvor det er mye trehusbebyggelse i tillegg til mye vind. I følge produsentene kan du sende opp lanterna i inntil 5 m/s, men vi anbefaler at du tenker på sikkerheten og venter på en vindstille kveld. Sørg alltid for at du vet hvilken vei vinden blåser. Alle bygninger bør være minst 30 meter unna stedet du sender opp lykten. Det er heller ikke lov å sende opp kinesiske lykter nærmere enn 30 kilometer fra nærmeste flyplass, sier Arild Olsen som er branninspektør og fagansvarlig for farlige stoffer, brannfarlig og eksplosiv vare i Rogaland brann og redning IKS. Han viser til aktsomhetsparagrafen hvor hver og en er pliktet til å opptre slik at brann ikke kan oppstå.
 
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);