Brann 110
62 brannomkomne hittil i år
To dager før årsskiftet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) registrert 62 omkomne ved branner i år - 33 menn, 27 kvinner og to barn under 16 år. Av disse er det 47 som har omkommet i boligbranner. Endelige tapstall vil ikke foreligge før om noe tid. I fjor omkom 66 personer
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);