Logo-rogbr
Brann 110
AKSJON BOLIGBRANN 2009
1. til 3. desember går Aksjon boligbrann av stabelen. I løpet av tre hektiske dager går Brannvesenet Sør-Rogalad sammen med Lyse fra dør til dør for å spre det brannsikre budskap.
Desember er den måneden det brenner mest i Norge, og i juleuka er det to til tre ganger så mange boligbranner som i en gjennomsnittsuke. Likevel går cirka 500 000 mennesker i Norge inn i denne måneden uten tilstrekkelig varsling i tilfelle brann. For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige kontor står for den praktiske gjennomføringen. Lokalt er det Brannvesenet Sør- Rogaland IKS og Lyse som står for gjennomføringen av kampanjen.

Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, levende lys og peiskos, i mange tilfeller også i kombinasjon med alkoholbruk
- Det er en billig livsforsikring å ha røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år minst 10-20 liv i Norge, sier Frode Strøm, seksjonsleder i forebyggende avdeling i Brannvesenet Sør- Rogaland IKS.

En undersøkelse gjort av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS med utgangspunkt i brannvesenets eget rapporteringssystem, viser at det har vært en økning i antall bygningsbranner i første halvdel i år. 43 prosent av brannene viser seg å skyldes elektrisk utstyr og feil bruk av disse. Dette er helt i tråd med DSB sine undersøkelser på landsbasis som viser at over halvparten av alle branner i Norge starter i elektrisk utstyr. Derfor er det spesielt viktig å være ekstra påpasselig med det elektriske hjemme nå når julens kjas og mas står i anmarsj.

Opptil 40 000 husstander over hele landet får 1.-3. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. 
- Det dreier seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivill
}, []);