Logo-rogbr
Brann 110
Alle islagte vann er usikre
På grunn av mildværet de siste dagene, har det blitt mye overvann, samt dannelser av vannlommer i isen.
Dette gjør at isen er svært svak på enkelte plasser. Alle vann er derfor stengt for ferdsel.

Alle vann er merket med skilt.
}, []);