Brann 110
Alle islagte vann er usikre
På grunn av mildværet de siste dagene, har det blitt mye overvann, samt dannelser av vannlommer i isen.
Dette gjør at isen er svært svak på enkelte plasser. Alle vann er derfor stengt for ferdsel.

Alle vann er merket med skilt.
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);