Logo-rogbr
Brann 110
Batterier kan være brannbomber
Kaster du brukte batterier i søpla? Brukte batterier kan antenne og starte en brann.
Det er ofte litt energi igjen i brukte batterier. Kommer polene i kontakt med hverandre, for eksempel via andre batterier eller annet metall, kan batteriet bli varmt og føre til brann.

For å unngå at det blir kontakt mellom polene, er det viktig å klebe over polene med tape før de puttes i esken.
}, []);