Logo-rogbr
Brann 110
Brannåret 2011 i Rogaland
En person omkom i brann i området til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS i løpet av 2011. På landsbasis døde 46 personer i branner i løpet av fjoråret, noe som er et oppsiktsvekkende lavt tall.
Årsstatistikken for oppdrag gjennomført av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS er nå offentlig. Her kommer det frem at det i 2011 var 4444 hendelser i kommunene Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy. Det er en liten oppgang i forhold til 2010, da brannvesenet hadde 4346 loggførte hendelser.
- Det er ingen markante endringer fra 2010 til 2011. Det har sånn sett vært en normalt brannår, sier brannsjef Henry Ove Berg.
127 av utrykningene var til brann i bolig, og i en av brannene omkom en person. Omstendighetene rundt brannen hos Malm Orstad AS i Klepp 7. november i fjor var dramatisk, og kunne lett fått et mer tragisk utfall. Ingen omkom, men seks personer ble skadet. 
2424 unødige alarmer 
I fjor var det 2424 unødige alarmer, men økning er liten tatt i betraktning at antall tilknyttede boligalarmer har økt med 13,5 prosent det siste ��ret. 15217 abonnenter hadde ved utgangen av 2011 direktevarsling til brannvesenet. Det er en økning på 2042 det siste året.

Forskjellen på falske og unødige alarmer er at ved førstnevnte tilfelle er det noen som bevisst utløser en brannalarm. Det ble i fjor utløst i alt 95 falske alarmer.

For å redusere antallet unødige utrykninger kommer Brannvesenet nå til å bli strengere med fakturering ved unødige alarmer. 

Ellers viser statistikken av brannvesenet hadde 192 utrykninger til steder der det var varmgang (ikke åpen flamme) – og hindret at det ble brann.
60 utrykninger skyldes pipebrann, 58 bilbranner, fem branner i fritidsbåter og 35 utrykninger til gress/krattbranner. I tillegg hadde brannvesenet 141 utrykninger til andre typer branner. 
Er der for våre innbyggere
Brannvesenet yter også innbyggerne mye mer enn hjelp ved brann. 801 utrykninger med annen assistanse ble registrert i fjor. Det kan være alt fra å hjelpe hjemmesykepleien med å løfte personer som har falt, legge en fugl tilbake i et rede, legge på plass takpanner, og mye, mye mer. 
Brannvesenet Sør-Rogaland yter innbyggerne
}, []);