Logo-rogbr
Brann 110
Brannsikkert leieforhold
Mange leier i dag bolig. Huseier er ansvarlig for at sikkerhetsutstyret er på plass. Du som leietaker må passe på at alt virker.
Røykvarsler 
I Norge er det påkrevd med godkjent røykvarsler og slokkeutstyr i boligen. Røykvarsleren skal være plassert slik at den høres tydelig på alle soverom når dørene er lukket. Bruk gjerne seriekoblete røykvarslere. Test og vedlikehold røykvarsleren jevnlig, og sørg for at den har et fungerende batteri. 

Slokkeutstyr
Sørg for at boligen er utstyrt med hensiktsmessig slokkeutstyr og at du kan bruke det. De aller fleste branntilløp kan lett slokkes før de får utvikle seg til en brann. 

Rømningsveier
Alle boliger skal ha tilfredsstillende rømningsveier, det vil si at de er lette å finne og komme seg ut gjennom. Rømningsvegene skal ikke brukes som lagerplass.

Hva gjør du hvis det brenner?
REDDE
Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet. Avtal et felles oppmøtested.
VARSLE
Varsle brannvesenet på nødnummer 1-1-0
SLUKKE
Forsøk å slukke uten å utsette deg selv eller andre for fare
LUKKE
Begrens brannspredningen ved å lukke dører og vinduer på vei ut

Tilbake
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);