Logo-rogbr
Brann 110
Brannvern på portugisisk
Innvandrere med brasiliansk bakgrunn har nå fått brosjyre om brannvern på sitt eget morsmål. Slik håper brannvesenet at en både kan forebygge brann, og ikke minst - hindre brann med tragisk utfall.
Den nye brosjyren er gitt ut av Council of Brazilian Citizens in Norway i samarbeid med Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Den brasilianske advokaten Celma Regina Hellebust utviklet idèen og koordinert arbeidet i brosjyren, med hjelp fra Marita Eik og Liv Huse Olsen i brannvesenet. 
Brosjyren er tilgjengelig på internettsidene til den brasilianske ambassaden i Norge (http://www.embrasil.no/index.php?sideID=267&ledd1=268).
Lanseringen av brosjyren skjer med et minikurs i brannvern for 25 portugisisktalende ved brannsatsjonen i Stavanger mandag 11. april.
Brannforebyggende informasjon finnes fra før på disse språkene: norsk, arabisk, afghansk, engelsk, norsk, somali, urdu, bosnisk, farsi/persisk, russisk, tamil og vietnamesisk. I tillegg finnes det en enkel brannsjekkplakat på polsk.
}, []);