Logo-rogbr
Brannvern på portugisisk
Innvandrere med brasiliansk bakgrunn har nå fått brosjyre om brannvern på sitt eget morsmål. Slik håper brannvesenet at en både kan forebygge brann, og ikke minst - hindre brann med tragisk utfall.
Den nye brosjyren er gitt ut av Council of Brazilian Citizens in Norway i samarbeid med Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Den brasilianske advokaten Celma Regina Hellebust utviklet idèen og koordinert arbeidet i brosjyren, med hjelp fra Marita Eik og Liv Huse Olsen i brannvesenet. 
Brosjyren er tilgjengelig på internettsidene til den brasilianske ambassaden i Norge (http://www.embrasil.no/index.php?sideID=267&ledd1=268).
Lanseringen av brosjyren skjer med et minikurs i brannvern for 25 portugisisktalende ved brannsatsjonen i Stavanger mandag 11. april.
Brannforebyggende informasjon finnes fra før på disse språkene: norsk, arabisk, afghansk, engelsk, norsk, somali, urdu, bosnisk, farsi/persisk, russisk, tamil og vietnamesisk. I tillegg finnes det en enkel brannsjekkplakat på polsk.
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring