Logo-rogbr
Brann 110
Brannvernopplæring for hjemmetjenesten
Hvordan kan din kommune styrke brannsikkerheten for hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne? Sosial- og helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening har utarbeidet et gratis undervisningsopplegg om brannvern for ansatte i kommunens hjemmetjeneste.
}, []);