Logo-rogbr
Brann 110
Brannvernuka i uke 38
14.-20.september åpnet Brannvesenet Sør-Rogaland portene for publikum under den årlige Brannvernuka.
Tanken bak det landsomfattende arrangementet er å inspirere barn og voksne til å gjennomføre brannøvelser og sjekke brannsikkerheten hjemme.
- Åpen dag på brannstasjonen har blitt en årlig tradisjon som mange gleder seg til. Det gir oss en fin anledning til å komme ut med et viktig brannforebyggende budskap nå som vi går inn i den tiden på året da antall boligbranner vanligvis øker, sier Frode Strøm, seksjonsleder for forebyggende avdeling i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

Viktigheten av å ha brannøvelser er et hovedtema for Brannvernuka. Derfor er en nasjonal brannøvelse med rundt 1800 deltakende bedrifter, institusjoner, skoler og barnehager en del av kampanjen. Brannvesenet håper dette vil inspirere flere til å ha brannøvelser også hjemme i sin egen bolig. I Rogaland er det påmeldt over 150 bedrifter, institusjoner, skoler og barnehager. 

- Alle barn har jevnlige brannøvelser i barnehagen og på skolen, og de fleste voksne har brannøvelse på jobb. Det burde være selvsagt at vi har brannøvelser hjemme også, der vi tross alt sover og oppholder oss mesteparten av tiden, sier Frode Strøm og minner om at mer enn åtte av ti dødsbranner skjer i boliger.

”Åpen brannstasjon” arrangeres på over 300 steder over hele landet. Her får både barn og voksne opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Konkurranser, brannbiler og slokkedemonstrasjoner er noe av det publikum kan oppleve. I tillegg vil det bli delt ut 90 000 aktivitetshefter og brannverncapser til barna.

Brannvernuka organiseres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring. På landsbasis dekker kampanjen 336 kommuner fordelt på 221 deltakende kommunale og interkommunale brannvesen. I tillegg deltar mange lokale If-kontor, el-tilsyn og sivilforsvarsavdelinger.

Lokalt er det Brannvesenet Sør-Rogaland IKS og Lyse som står for gjennomføringen av arrangementet. Også i år som i fjor strømmet både barn og voksne til de åpne stasjonene rundt om i dis
}, []);