Logo-rogbr
Brann 110
Brannvesenets innsats mot ny storbrann
Onsdag, torsdag og fredag i uke 12 vil feierne gå et utvidet tilsyn i området rundt Blåsenborg og kvartalet hvor det brant 12.januar i år.
Målet er å forhindre en ny storbrann i Stavangers gamle trehusbebyggelse. I løpet av tre dager skal åtte feiere gå tilsyn i cirka 500 hus og leiligheter i området rundt kvartalet hvor det brant, Blåsenborg og ABC-kvartalet. 
- Vi har valgt å prioritere dette området etter brannen i januar i år. Og vil derfor gå et utvidet tilsyn i dette området de neste dagene, sier Torbjørn Torkelsen fagansvarlig i feiervesenet i Brannvesenet S��r-Rogaland IKS.

I motsetning til feiernes vanlige tilsyn, som normalt kun vil foregå i boliger med piper og ildsteder, vil feierne nå også ta for seg husstander som ikke nødvendigvis har ildsteder.

- Vi vil gi informasjon i forhold til parkering og framkommelighet for utrykningskjøretøy, plassering av søppeldunker, rømningsveier, i tillegg til at vi vil gi informasjon om brannsikring i hjemmet, sier Torkelsen, som kan fortelle at det ble gjort et lignende stunt i det samme området i 2004, da også sammen med Lyse. Alle som har ildsteder får vanligvis tilbud om feiing og tilsyn minst en gang hvert fjerde år.

Området rundt Blåsenborg og brannkvartalet består for det meste av gamle trehus. Noen av husene vi finner her er eldre enn trehusene i Gamle Stavanger, som er vernet. 

Alle husstandene i området har blitt varslet to dager i forkant av tilsynet. De som det ikke passer for i uke 12 vil få tilbud om tilsyn etter påske.
}, []);