Logo-rogbr
Brann 110
Bruk av ild i skog og mark
Det er ikke lenger totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark. BVSR oppfordrer publikum til å vise aktsomhet og ta forhåndsregler slik at bruk av åpen ild skjer i trygge og kontrollerte former. NB! VI gjør oppmerksom på at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark uten tillatelse fra brannvesenet i perioden 15. april - 15. september.
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);