Logo-rogbr
Brann 110
Bruk av ild i skog og mark
Det er ikke lenger totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark. BVSR oppfordrer publikum til å vise aktsomhet og ta forhåndsregler slik at bruk av åpen ild skjer i trygge og kontrollerte former. NB! VI gjør oppmerksom på at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark uten tillatelse fra brannvesenet i perioden 15. april - 15. september.
}, []);