Logo-rogbr
Brann 110
Bruk grillvett i sommer
Sol og sommer betyr som regel grillet mat for mange. Men det betyr også varme, ild og mulighet for farlige situasjoner. Hvert år påføres mange barn og voksne brannskader under grilling. Bruker du vettet når du griller?
}, []);