Logo-rogbr
Brann 110
Dette må du vite før du tenner bål nå
Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.
}, []);