Logo-rogbr
Brann 110
Direktoratet stanser salg av røykvarslere
En test av røykvarslere på det skandinaviske markedet viser alvorlige avvik fra produktstandarden. Direktoratet for byggkvalitet krever at fem av røykvarslerne trekkes fra markedet.
}, []);