Logo-rogbr
Brann 110
Dispensasjon for ikke-godkjente leiligheter
Før sommeren har det feilaktig kommet fram i pressen at det er Brannvesenet som tar stilling til om leiligheter tilfredsstiller brannvernmessige krav. Det er ikke riktig. Dette omfattes av plan- og bygningsloven og tillatelse kan kun gis av byggesaksavdelingen i kommunen.
}, []);