Logo-rogbr
Brann 110
Eksplosiv ryddesjau
Eksplosiver som ligger ulovlig lagret i låver og skjul kan utgjøre en stor fare for barn og andre som kommer i kontakt med det. DSB tilbyr nå gratis og sikker tilintetgjøring av eksplosiver.
}, []);