Logo-rogbr
Brann 110
Elever i sjette klasse skal lære brannvett
Ivrige elever i sjette klasse på Trones skole i Sandnes ble de første som fikk teoretisk og praktisk brannvernopplæring i regi av vår nye storsatsing, ���Skoleprosjektet”.
I løpet av november og desember skal to vaktlag teste ut opplegget på to skoler i Sandnes og Stavanger. Erfaringene fra prøveprosjektet vil evalueres etterpå, for å vurdere om dette er noe vi skal satse på i alle kommunene framover.
Det var tydelig at opplegget fenget både elever og lærere ved skolen, og tilbakemeldingene etterpå var utelukkende positive.
I Bergen har brannvesenet gode erfaringer med denne typen undervisning. Fra 1992 har tusenvis av elever l��rt om brannteori, brannslukking og hva en selv kan gjøre for å forhindre at det brenner. Og gode brannforebyggende holdninger hos elevene slår positivt ut på brannstatistikken i byen. En markant nedgang i branner og forsikringsutbetalinger er gevinsten. 
Opplæringsprosjektet er et samarbeid mellom Gjenside forsikring og Brannvesenet Sør Rogaland IKS. 
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);