Logo-rogbr
Brann 110
Færre omkom i brann
I 2011 omkom 46 personer i brann i Norge. Det er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979.
Tilsyn, forebygging og brannvernkampanjer utført av brannvesen, lokale eltilsyn, forsikringsbransjen, Norsk brannvernforening og DSB er trolig en medvirkende årsak til disse gode tallene.

- Vi skal ikke trekke forhastede konklusjoner basert på ett års tall, men dette er oppsiktsvekkende lavt, og det inspirerer DSB og helt sikkert også forebyggerne i brannvesenene og i eltilsynet til forsterket innsats videre, sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB.

Til sammen 2 153 mennesker har omkommet i brann siden 1979, i snitt 65 personer hvert år. Røyking, er den største enkeltårsaken til dødsbranner i Norge. 

Menn har høyere risiko enn kvinner for å omkomme i brann. De siste 20 årene har det omkommet nesten dobbelt så mange menn som kvinner i brann.

- Røyking og mer risikofylt atferd synes å være grunnen til at flere menn enn kvinner dør i brann. Risikofylt atferd kan være laging av nattmat på komfyren etter en bytur eller å forlate levende lys uten tilsyn, sier Madsen.

Risikoen for å omkomme i brann øker med stigende alder. Selv om personer over 70 år kun utgjør om lag 11 prosent av befolkningen, er over en tredjedel av dem som omkommer i brann i denne aldersgruppen. 

- Det er forventet at antallet personer over 70 år vil fordobles frem mot 2060. Å forebygge at flere eldre omkommer i brann som følge av denne utviklingen, vil være en viktig utfordring i årene fremover, sier avdelingsdirektøren.

De flest dødsbranner inntreffer i årets kalde måneder. Helgene er mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover. Cirka ti prosent av alle dødsbranner er påsatt. 

Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere i alle rom. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.

- Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. All erfaring viser at det er tidlig varsling, i hovedsak ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier Mad
}, []);