Logo-rogbr
Brann 110
Færre omkomne i brann i første halvår
Tall fra DSB viser at 26 personer er omkommet ved branner her i landet hittil i år. I Brannvesenet Sør-Rogalands dekningsomr��de er det tre år siden sist noen omkom i brann.
}, []);