Logo-rogbr
Brann 110
Feil på brannslokkeapparater
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjør oppmerksom på at det er avdekket feil på CO2 brannslokkeapparater som har blitt solgt på det norske markedet over en seksårsperiode. Under uheldige omstendigheter kan feilen føre til personskade. Apparatene må derfor byttes ut.
Dette gjelder 2 kg og 5 kg CO2 slokkere, omsatt i perioden januar 2006 til april 2011. Det er solgt ca. 94.000 apparater i Europa, hvorav ca. 8360 i Norge. Svært f�� av apparatene har blitt solgt direkte til forbrukere.

Apparatenes beholder er i aluminium.

Følgende apparattyper er berørt: 
Skuteng, type KS2BG - lisens nr. DNV 190-009
Skuteng, type KS5BG - lisens nr. DNV 190-010
Housegard, type CO2GA - lisens nr. DNV 220-001
Housegard, type CO5GA - lisens nr. DNV 220-002 

Typebetegnelsen står på apparatets forsideetikett. 

Feilen består i at apparatenes ventiler kan utvikle sprekker ved korrosjon og belastning, som igjen kan føre til at ventilene svikter eller løsner. I verste fall kan ventilen løsne og skytes ut under stort trykk og hastighet, og under uheldige omstendigheter føre til skade på personer som måtte befinne seg i nærheten. Det er i Europa registrert fem tilfeller hvor ventilen har løsnet, hvorav ett tilfelle i Norge, for øvrig uten personskader. 

I henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 26 skal produkter til brannslokkeformål være formålstjenelige og betryggende utf��rt, og skal virke som forutsatt. For ovennevnte apparattyper vil dette ikke være tilfelle. 

Apparatene har hatt nødvendige godkjenninger for omsetning, men må nå tilbakekalles fra markedet i henhold til lovens § 38. Det var produsenten FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH, Tyskland som informerte DSB om feilen, og som har iverksatt frivillig tilbakekalling av apparatene i samarbeid med de norske importørene Tyco Fire Suppression & Building Products Norway AS (Skuteng-apparatene) og GPBM Nordic AS (Housegard-apparatene). Tilbakekalling gjelder fra alle omsetningsledd og fra forbrukere.

Det er viktig at eiere av disse brannslokkeapparatene lar apparatene stå urørt der de er plassert, heller ikke stå bøyd over apparatene, og snarest tar kontakt med forhandler eller serviceforbindelse. 

Kontakt
For ytterligere i
}, []);