Logo-rogbr
Brann 110
God responstid hos Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
I en undersøkelse gjort av Norstat for den interdepartementale arbeidsgruppen i Justisdepartementet, kommer det frem at Brannvesenet Sør- Rogaland IKS’ 110- sentral er den nødsentralen i landet med laveste responstid av samtlige 11X- sentraler i landet.
Avdelingsleder for nødsentral/ brann i Brannvesenet Sør – Rogaland IKS, Frode Roalsø, er svært fornøyd med resultatene:

- Denne undersøkelsen viser at vi har god beredskap i vår 110- sentral som ivaretar den nødstiltes interesser. Som leder er jeg svært stolt av den jobben vaktkommandørene hos oss gjør når de er på vakt.

Hos Brannvesenet Sør-Rogaland IKS tar det, i følge tall fra undersøkelsen, i gjennomsnitt 6,9 sekunder før noen responderer på en innkommende nødtelefon, mot landsgjennomsnittet på 11,4 sekunder. Politiet kom d��rligst ut i denne undersøkelsen med en nasjonal gjennomsnittlig responstid på 18,3 sekunder. Den gjennomsnittlige responstiden til AMK er 10,7 sekunder.

Målingene for den aktuelle undersøkelsen ble gjennomført i perioden 18.februar til 18. mars i år ved hjelp av automatiske opprigninger på forskjellige tidspunkt av døgnet. Tiden ble målt fra anropets start, til melding om at oppkoblingen var mottatt fra sentralen. 

I alt ble alle landets 69 nødsentraler( 23 brannsentraler (110), 27 politisentraler (112) og 19 helsesentraler (113)) testet med 30 opprigninger hver. Testopprigningene var spredt utover tilfeldige tidspunkter av døgnet og ble utført ved hjelp av en automatisk stemmeaktivert telefontjeneste.

Bakgrunnen for undersøkelsen er innføringen av et eventuelt felles nødnummer/ nødmeldesentral for samtlige av landets tre nødnumre, som i disse dager utredes av den interdepartementale arbeidsgruppen.
}, []);