Logo-rogbr
Brann 110
Gratis utlån av redningsvester
Fra nyttår har det vært gratis å låne redningsvest på brannstasjonene i Stavanger og Sandnes. Rogaland brann og redning IKS (RBR) oppfordrer likevel de som låner vester til å gi et bidrag til Kreftforeningen.
Stortinget gikk 24. mars inn for at det skal innføres påbud om bruk av redningsvest for alle som oppholder seg i åpne båter i fart. Mangler du vest og skal ut på båttur, så kan du n�� svinge innom brannstasjonene i Stavanger eller Sandnes og låne redningsvest gratis. Tidligere har det kostet fra 15 kroner per døgn å leie redningsvest hos brannvesenet. Fra nyttår er denne ordningen tatt bort – og i stedet gjort om til gratis utlån.
- Vi har diskutert i ledergruppa om vil skulle fortsette å ta betaling for utlån, og kom fram til at nei, det vil vi ikke, sier brannsjef Henry Ove Berg i RBR.
 
Må vise id
Sparebank 1 har nylig sponset RBR med 50.000 kroner til innkjøp nye redningsvester. Brannvesenet har derfor bestemt seg for å være på tilbudssiden til befolkningen, og vil låne vestene ut gratis. For å sikre at vestene blir levert inn igjen til avtalt tid, må den som låner vest vise legitimasjon og skrive under på en låneavtale.
 
Utsatt yrke
- Det er en utfordring i samfunnet at våre ansatte og befolkningen ellers får kreft. Det er en sykdom som rammer beinhardt. Både enkeltpersoner, familie, slekt og venner påvirkes når noen blir syke, fortsetter brannsjefen. Ifølge foreningen Brannmenn mot kreft viser omfattende forskning at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt.
 
- Kreftforskning er et felt som krever stor innsats, og vi i RBR vil gjerne bidra til denne forskningsinnsatsen, sier Berg. Derfor lånes redningsvestene nå ut gratis, samtidig som de som låner vest blir oppfordret til å gi en gave til kreftsaken. Det vil stå innsamlingsbøsser på stasjonene både i Stavanger og Sandnes, der hvor vestene kan hentes.
 
Kreftforeningen takknemlig
- Hvert år får over 30.000 nordmenn kreft. Enkelte yrkesgrupper er mer utsatt enn andre – blant dem brannpersonell, som har økt risiko for enkelte kreftformer. Kreftforeningen er svært takknemlig for at Rogaland brann og redning oppfordrer alle som låner redningsvest til å gi en gave til kreftsaken, sier distriktssjef Camilla Gram i Kreftforeningen Sør-Vestlandet.
 
Kreftforeningen arbeider for at færre skal få kreft, at flere skal overleve, og for best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende. 
- Vi er en aktiv samfunnsaktør som bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging, informasjon, internasjonalt arbeid og politisk påvirkningsarbeid.  Siden vårt arbeid i hovedsak er basert på innsamlede midler og gaver, vil Rogaland brann og redning sitt flotte engasjement kunne bidra til at vi kan utrette enda mer, avslutter distriktslederen.

Les mer om utlån av redningsvester her:
 
 
}, []);