Logo-rogbr
Brann 110
Grillvettreglene
Sol og sommer betyr som regel grillet mat for mange. Men det betyr også varme, ild og mulighet for farlige situasjoner. Hvert år påføres mange barn og voksne brannskader under grilling. Bruker du vettet når du griller?
- Noe av det man bør tenke på før man starter grillen er plassering. Når man bruker kullgriller kan glør fra grillen fort sprette og kan ta fyr i terrassebord eller kledning. Er det fare for at barn eller husdyr kan komme borti grillen og brenne seg? Tenk plassering før du tenner opp og pass på at grillen står støtt, sier Arild Olsen branninspektør og fagansvarlig i Rogaland brann og redning IKS.

Hvert år får både barn og voksne alvorlige brannskader som følge av uforsiktig omgang med ild.

- Vær helt sikker på at grillen er slukket før du forlater den, husk også at en grill kan holde lenge på varmen selv etter at ilden er slukket og vil kunne være varm lenge etter at den siste pølsa har forlatt grillen, sier Olsen.

Gassgrill
Mange har i dag gassgriller. Her er det viktig at man går gjennom slange, pakning og regulator før man tar i bruk gassgrillen for sesongen.

- Slanger og koblinger må sjekkes nøye for å se om det er lekkasje. Det kan man gjøre ved å bruke vanlig såpevann. Ta litt vann på slangen når det er trykk på. Oppstår det bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet, sier Olsen og legger til:

– En god regel er å bytte ut slangene minst hvert annet år. De må likevel sjekkes jevnlig og byttes ut oftere hvis det er sprekkdannelser. Gasslanger som står mye ute i sola i løpet av sommeren blir fortere slitt og trenger å byttes ut oftere enn slanger som oppbevares mørkt. Det er også viktig at slangene man benytter er beregnet for gass.

Det er også viktig at gassflaska er koblet riktig til regulatoren. Feil montering av regulatoren på toppen av gassflaska kan føre til lekkasje og brann. Lukk ventilen før du setter på regulatoren, og sørg for at låseringen klikker på plass.

Tomme gassflasker kan byttes på bensinstasjoner, jernvarehandler, gassforhandlere og en rekke andre steder. Under transport skal gassflaskene stå oppreist.

- Unngå å ha for mye gass oppbevart hjemme. Tilgangen på gass er relativt god i vårt distrikt, det er derfor unødvendig å lagre masse av dette hjemme og utsette seg for en større risiko enn nødvendig, sier Olsen.

Under grilling bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til og få stengt gasstilførselen ved behov. Gassgrillen må kun brukes på den måten som er forutsatt. Derfor er det viktig å ta vare på bruksanvisningen og sette seg godt inn i riktig bruk og vedlikehold av produktet.

Les også
Gassvettreglene

Engangsgrill
Ved bruk av engangsgrill, sørg for at den plasseres stødig på et ubrennbart underlag. Engangsgrillene blir svært varme på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget. Etter grilling, pass på at engangsgrillen er skikkelig slokket og avkjølt med vann. Ta grillen med hjem på en forsvarlig måte, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet.

Grilling i borettslag
Mange borettslag og sameier har egne bestemmelser for bruk av griller. Dette på grunn av fare for brannspredning. På balkong skal man aldri bruke kullgrill på grunn av stor fare for brannspredning. Elektrisk grill og gassgrill er tryggere alternativer fordi man i større grad kan kontrollere varmen. Sørg for at grillen står stødig og i god avstand fra brennbart materiale. Det forutsettes også at balkongen har god utlufting langs gulv og tak uten noen form for innglassing, slik at røyk og eventuell lekket gass raskt luftes ut (røyken er lettere enn luft og stiger, mens propangassen er tyngre enn luft og synker).Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer.


Grillvettreglene

Engangsgrill/kullgrill
•Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden. 
•Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill. 
•Vær varsom ved opptenning av grillen. 
•Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann. 
•Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk. 

Gassgrill
•Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt. 
•Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet. 
•Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt. 
•Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer. 
•Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted. 

Felles for all grilling
•All grilling skal foregå utendørs. 
•Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill. 
•Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm. 
•For mye alkohol og grilling hører ikke sammen. 
•Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.
}, []);