Logo-rogbr
Brann 110
Ha brannøvelse hjemme
Det viktigste stedet man kan ha en brannøvelse, er hjemme i egen bolig.
  • Hele familien bør være enige om hva som skal gjøres i tilfelle brann. Sett dere ned og lag en plan i fellesskap
  • Avtal et møtested utenfor boligen. Dette er viktig for å kunne ha en full oversikt over at alle har kommet seg i trygghet
  • Test alternative rømningsveier som for eksempel brannstiger og lignende, slik at dere vet at de fungerer
  • Test røykvarslere, med testknappen eller røyk
  • Sjekk at brannslokkeutstyret er lett tilgjengelig og klart til bruk. Kontroller selv brannslange og brannslokkerapparat. Husk at brannslokkeapparater regelmessig skal kontrolleres av fagpersoner
  • Evaluer øvelsen etter gjennomføring. Oppdager dere at ting ikke fungerer som dere hadde tenkt, er det viktig å justere planen dere har laget. Om feil eller mangler avdekeks er det viktig å utbedre disse.
  • Snakk med barna om brann. Hvorfor har dere røykvarsler og slokkeutstyr? Hva skal man gjøre dersom røykvarsleren begynner å pipe? Hvorfor har dere røykvarsler? Hva er god brannsikkerhet?
}, []);