Logo-rogbr
Brann 110
Husk forbudet mot bruk av ild utendørs
Totalforbudet mot å gjøre opp ild, som ble innført 11. mars, er opphevet. Vi minner likevel om at det fra 15. april til 15. september er generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i Norge.
}, []);