Logo-rogbr
Brann 110
Ikke la deg lure
Flere steder i landet foregår dørsalg av røykvarslere og brannslukkingsutstyr. Noen av selgerne er også veldig likt kledd ansatte i brannvesenet. I tillegg kontakter noen av dem huseiere slik at de kan forveksles med feiervesenet.
- Ikke la deg lure. Ansatte i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS bærer alltid uniform og har alltid ID-kort ved tilsyn, sier feierinspektør Geir Thorkelsen i Brannvesenet Sør-Rogland. 
Feiervesenet i Brannvesenet Sør-Rogaland feier hvert år rundt 20.000 piper og utfører like mange tilsyn av piper og ildsteder i boliger. Hvert andre år skal huseiere i området ha besøk av ansatte i feiervesenet, enten for feiing eller tilsyn. 
- De aller fleste forstår viktigheten av feiingen hvert fjerde år. Når vi kommer på tilsyn to år etterpå, er det ikke alle som forstår hvor viktig det er. En av de sentrale oppgavene våre under tilsyn er brannforebyggende informasjon, sier Thorkelsen. 
Allerede før han ringer på døra til dem han kommer på tilsyn til, har han merket seg mulige rømmingsveier ved en eventuell brann. Hans viktigste oppgave inne i huset er å se til at ildsted og piper er i forskriftsmessig stand, slik at brann ikke oppstår. I tillegg tar han et blikk på røykvarslere og slukkemiddel. 
- Finner jeg feil på pipe eller ildsted bistår jeg med veiledning for å utbedre problemet. Vi anbefaler også tilstrekkelig med røykvarslere og slukkemiddel, og at disse sjekkes jevnlig. Vi anbefaler imidlertid ikke merker eller firma. Vi oppfordrer folk til å bruke anerkjente firma, og at de utviser sunn skepsis ved dørsalg, sier Thorkelsen.
Før han avslutter tilsynet utsteder han alltid en befaringsrapport til huseier. Er den uten feil og mangler, kan den gi premiefordeler hos noen forsikringsselskap. Avgiften for feiing og tilsyn inngår i de kommunale avgiftene som husstandene betaler til kommunene. 
Det er ulike regler for ulike typer håndslukkere. De aller fleste huseierne har trykkladet pulverapparat. De skal kontrolleres hvert femte år. Dette er noe feiervesenet er behjelpelig med. Hvert tiende år må apparatet leveres inn til større service. 
- Det er viktig å være oppmerksom på at apparatet da blir fylt med riktig type pulver, med den slukkeeffekt som det skal ha, avslutter Thor
}, []);